LDM Prano Domšaičio GALERIJOJE

Paroda „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“
Iš dailininkų ir kolekcionierių rinkinių
2004 m. spalio 26 d. – 2009 m. gruodžio 31 d.

Skulptūra    Tapyba    Grafika    Taikomoji dailė

Parodos fragmentas. Nuotrauka iš Prano Domšaičio galerijos archyvoIlgalaikė paroda „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“ pristato pastarųjų dešimtmečių miesto dailininkų kūrybą. Eksponuojami tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, tekstilės kūriniai, šiuo metu saugomi dailininkų dirbtuvėse. Klaipėdos dailininkų kūriniai niekada nebuvo tikslingai renkami, nors idėja apie pastovią miesto dailės ekspoziciją nuolat sklandė ore. Tokios ekspozicijos neturime ir šiandien. Paprastai po parodų darbai arba iškeliauja į pasaulį, arba grįžta į dailininkų dirbtuves. Paroda nepretenduoja pateikti išsamų ir nuoseklų trijų dešimtmečių Klaipėdos dailės vaizdą, nepristato visų be išimties dailininkų kūrybos – ji siūlo vieną žvilgsnį į kelių dešimtmečių miesto dailės raidą.
Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijos sumanymą rengti ilgalaikę Klaipėdos dailininkų parodą parėmė Klaipėdos miesto savivaldybė. Visi parodoje eksponuojami kūriniai yra dailininkų ar kolekcionierių nuosavybė. Dėkojame jiems už geranorišką darbų skolinimą ilgesniam laikotarpiui. Tikimės, kad paroda, įsijungdama į bendrą Klaipėdos dailės gyvenimą, bus įdomi įvairioms lankytojų grupėms, prisidės prie miesto dailės populiarinimo, galbūt paskatins ateityje įkurti pastovią Klaipėdos dailės galeriją.
 
LDM Prano Domšaičio galerijos informacija

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12