LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA
„KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE“

1999 m. gruodžio 28 d. – 2003 m. gruodžio 31 d

POPIEŽIAUS PIJAUS XI TIARA IŠ VATIKANO ŠV. PETRO BAZILIKOS –
parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“
Taikomosios dailės muziejus, 2003 m. rugsėjo 4 d. - spalio 5 d.

2003 m. rugsėjo 4 d. minėjome popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dešimtmetį. Lietuvos dailės muziejus šiam įvykiui atminti parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ pristatė dvi unikalias dailės ir istorijos vertybes iš Vatikano Šv. Petro bazilikos zakristijos lobyno bei Vatikano apaštalinės bibliotekos.
Ypatingai svarbius ir ilgaamžius istorinius Lietuvos bei Šventojo Sosto ryšius, kuriuos jau XIII a. užmezgė karalius Mindaugas, simboliškai paliudijo dviems savaitėms atvežta popiežiškoji tiara - iš tauriųjų metalų sukurta bei brangakmeniais papuošta trijų karališkųjų karūnų mitra, popiežiaus universalaus autoriteto ir dvasinės galios ženklas, simbolizuojantis trejopą žemiškąją popiežiaus valdžią - Kristaus vietininko, Bažnyčios galvos ir „kunigaikščių bei karalių tėvo“. 

Popiežius Pijus XIReikšminga, kad į Lietuvą atvežta tiara, priklausiusi palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bičiuliui, Šventojo Sosto vizitatoriui Lietuvai, arkivyskupui ir kardinolui Achille Ratti, vėliau tapusiam popiežiumi Pijumi XI (1922-1939). Artimai su Lietuva susipažinęs popiežius Pijus XI 1926 m. įsteigė savarankišką Lietuvos Katalikų Bažnyčios provinciją, po metų inicijavo Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordato pasirašymą, Lietuvos katedras ir bažnyčias dosniai apdovanojo brangiais liturginiais indais bei drabužiais.
Kartu su tiara eksponuota ypatinga krikščioniškosios dailės relikvija - „Pasionala“, arba vadinamasis „Anžu legendariumas“. Šią gausiai ir itin meistriškai iliuminuotą Kristaus bei šventųjų kankinių gyvenimo ir kančios istorijos knygą XIV a. pradžioje sukūrė Vengrijos valdovų iš Neapolio Anžu dinastijos meistrai, greičiausiai italai. Manoma, kad „Pasionalą“ pirmajam Vilniaus vyskupui Andriui (1387-1398) yra dovanoję Lietuvos ir Lenkijos valdovai Jogaila bei šv. Jadvyga Anžujietė, o vyskupas jį testamentu palikęs Vilniaus katedrai. Du šimtmečius saugota Vilniuje, XVII a. ši unikali pergamentinė knyga peteko į Italiją ir popiežiaus Benedikto XIV (1740-1758) buvo perduota Vatikano apaštalinei bibliotekai. Tai viena vertingiausių ir labiausiai saugomų šios bibliotekos rankraštyno knygų.
 
Parodos koordinatorė Loreta Meškelevičienė, Lietuvos dailės muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja (tel. 2628023, 8 68716723).
Parodos „Krikšč
ionybė Lietuvos mene“ koordinatorius dr. Vydas Dolinskas (8 615 21939).

LDM informacinio centro informacija
Nuotraukos iš LDM rinkinių

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12