LDM Prano Domšaičio GALERIJOJE

Paroda „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“

TAPYBA

Tapytojai:
Angelina Banytė, Vladimiras Bogatyriovas, Angelas Gabrielaitis, Linas Julijonas Jankus, Algimantas Jusionis, Arvydas Karvelis, Renatė Lūšis, Edvardas Malinauskas, Rytis Martinionis, Arūnas Mėčius, Liudvikas Natalevičius, Ona Paliukienė, Vidas Pinkevičius, Valdas Pumputis, Algimantas Ramanauskas, Algirdas Taurinskas, Rimas Tunaitis, Virginijus Viningas, Jolanta Vitkutė, Juozas Vosylius.
Tapytojų dirbtuvėse >>>Angelas Gabrielaitis.
Marių krantinė. 1977,
drb., al., 70x80
Dalios Gabrielaitytės nuosavybė
 
Algimantas Jusionis.
Peizažas. 2003,
drb., al., 80x100
Violetos Jusionienės nuosavybė
 

Jolanta Vitkutė.
Vartai. 2002,
drb., al., 95x115
 
Juozas Vosylius.
Menotyrininko Jono Tatorio portretas. 2004,
drb., al., 100x80
 

Algimantas Ramanauskas.
Kompozicija XXX. 2003,
drb., akrilas, 120x90

 
Algirdas Taurinskas.
Jūros dovanos. 1983.
drb., al., 100x86
Broniaus Gražio nuosavybė


Liudvikas Natalevičius.
XXX-23. 1999,
drb., al., 107,5x72
 
Ona Paliukienė.
Tas ryto skaidrumas. 1995,
kart., al., 50x60,
 

Edvardas Malinauskas.
Vakaro paukštis. 2001,
drb., al., 97x130
 
Virginijus Viningas.
Pakabos II. 2001,
kart., al., 80x120
 

Vidas Pinkevičius.
Judo pabučiavimas. 1989,
drb., al., 100x120
 
Rytis Martinionis
Vidurdienis. 2001,
drb., al., 80x120
 

Tapytojų dirbtuvėse
Klaipėdos tapytojų kūriniuose rasime visas šiuolaikinės lietuvių tapybos tendencijas: tradicinę emocionalios tapybos liniją, ekspresyvią deformaciją, artėjančią prie abstrakcijos, realaus ir abstraktaus vaizdo derinius, ironišką aplinkos ir savęs vertinimą, siurrealistinį pasaulio traktavimą ir nuoširdų jo apdainavimą lyriškomis intonacijomis.
Viduriniosios kartos tapytojų kūryboje vyrauja tikrovės apibendrinimas, lyrinis ar filosofinis jos apmąstymas, spalvinė raiška. Paprastai šios kartos atstovai renkasi peizažą ir portretą.
Algirdą Taurinską, kurio kompozicija „Laivų remonto įmonėje“ (1982) pradeda tapybos ekspoziciją, daugelis vadina Klaipėdos tapybos klasiku. Jo tapybai būdingas dinamiškas potėpis, puikus kolorito jausmas, emocionalus pajūrio gamtos perteikimas. Juozo Vosyliaus drobėse smulkus, mirguliuojantis potėpis, šviesos efektai atveria simbolinės prasmės kupinus vaizdus. Vido Pinkevičiaus daugiafigūrėse, dinamiškose kompozicijose nerimsta skubančių, besiblaškančių personažų skruzdėlynas. Stiprus emocinis pradas glūdi anksti mirusio tapytojo Algimanto Jusionio paveiksluose. Ekspresyviai banguojančiu potėpiu nutapyti gamtos vaizdai, kompozicijos pulsuoja kaitriomis, sodriomis spalvomis.
Konstruktyviuose Angelinos Banytės natiurmortuose ir portretuose juntama tvirta monumentalistės ranka. Edvardas Malinauskas – vienintelis Klaipėdos tapytojas, nuosekliai ir ištikimai plėtojantis marinistinę tematiką. Jo paveiksluose tobulai atkuriamos nesuskaičiuojamos jūros ir marių būsenos, nuotaikų ir atspalvių kaita.
Vyresnės ir viduriniosios kartos tapytojai nepraranda ryšio su gamta bei jos formomis. Vidinis dramatizmas išreiškiamas tapysena, spalvinėmis dermėmis ir nuosaikia deformacija. Jaunesnieji tapytojai linkę pasikliauti nuojautomis, subjektyvių pojūčių ir potyrių fiksavimu. Tikrovės interpretacija jų kūriniuose aštresnė, čia yra sąmoningai pasirinktų kičinių įvaizdžių. Jie drąsiau eksperimentuoja ir ieško netradicinių raiškos būdų. Liudviko Natalevičiaus ekspresyviose abstrakcijose slenkantys, aptakūs pavidalai gimsta iš tamsos - nebūties. Tai intuityvistinė tapyba, kurioje svarbus jausminis impulsas, tuo tarpu Arūno Mėčiaus paveiksluose ironiškai kuriama hiperrealistinės tikrovės iliuzija.

LDM Prano Domšaičio galerijos informacija
Fotografijos iš autorių archyvų

 

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12